Wyroki nakazowe – sprzeciw

Autor Redakcja 2 (komentarze)

W ostatnim czasie kibice Legii zwracają się do SKLW o pomoc w przypadku orzeczenia tzw. wyroków nakazowych. Niżej publikujemy wzór pisma zawierającego brak zgody uznania takiego wyroku, a także – za broszurą wydaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości – podstawowe informacje na ten temat.W niektórych tzw. prostych sprawach, w których za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe jest wystarczające orzeczenie kary grzywny lub ograniczenia wolności, za wykroczenie skarbowe – kary grzywny, a za wykroczenie – nagany, grzywny lub kary ograniczenia wolności, przy spełnieniu dodatkowych warunków sąd może na posiedzeniu bez udziału stron i bez przeprowadzania rozprawy wydać wyrok, zwany wyrokiem nakazowym, jeżeli okoliczności czynu i wina oskarżonego (obwinionego) „nie budzą wątpliwości”.

Jeżeli jako oskarżony (obwiniony) nie zgadzasz się z wyrokiem nakazowym, powinieneś w terminie 7 dni od doręczenia wyroku wnieść sprzeciw, który nie wymaga żadnego uzasadnienia. Wówczas wyrok utraci moc, a sprawa będzie rozpoznawana normalnie przez sąd.

Jak mają wyglądać apelacja czy zażalenie? ( sprzeciw – wzór pisma od SKLW – KLIKNIJ )

Środek zaskarżenia powinien zawierać (por. art. 427 k.p.k.):

oznaczenie sądu, do którego jest kierowany;

oznaczenie sprawy, której środek zaskarżenia dotyczy (sygnatura sprawy);

Twoje dane (imię, nazwisko, adres zamieszkania);

• wskazanie zaskarżonego rozstrzygnięcia;

podanie, czego się domagasz;

• ewentualnie – wskazanie nowych faktów lub dowodów;

• datę i Twój podpis.

Środek zaskarżenia powinieneś zaadresować do sądu II instancji, ale złożyć go do sądu, który wydał zaskarżone przez Ciebie orzeczenie (por. art. 428 k.p.k.).

2 ( komentarze )
sty 29, 2013
15:59
#1 Marek :

Jeśli ktoś chce przedłużyć postępowanie to proponuję „zapomnieć” się podpisać pod sprzeciwem, wtedy odsyłają z prośbą o podpis i można zyskać miesiąc.

maj 10, 2013
00:20
#2 martinezz :

jak ktoś chce przedłużyć postępowanie to może złożyć (wysłać faxem)15 minut przed rozprawą, posiedzeniem zaświadczenie lekarskie o chorobie.

Zostaw komentarz

Nazwa

E-mail

www

Poprzedni wpis
«
Nastepny wpis
»