Komunikat SKLW

Autor Redakcja 0 (komentarze)

Informujemy, że na podstawie § 25 Statutu Stowarzyszenia Kibiców Legii Warszawa Sekcja Sympatyków, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 21.06.2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Stowarzyszenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności odbywanego Zgromadzenia.
 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Sekretarza.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy 2018.
 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
 9. Wybór władz Stowarzyszenia – Zarządu i Komisja Rewizyjnej.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.
  Zgromadzenie odbędzie się Sports Bar&Resturant przy ul. Łazienkowskiej 3 o godz. 17:00. W przypadku braku kworum, statutowy drugi termin to godzina 18:00.
Napisano w : Bez kategorii 0 (komentarze)
Brak komentarzy.!
Zostaw komentarz

Nazwa

E-mail

www

Poprzedni wpis
«
Nastepny wpis
»