Komunikat SKLW

Autor Redakcja 0 (komentarze)

Informujemy, że na podstawie § 25 Statutu Stowarzyszenia Kibiców Legii Warszawa Sekcja Sympatyków, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 30.06.2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad przez Prezesa Stowarzyszenia.
2. Stwierdzenie prawomocności odbywanego Zgromadzenia.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Sekretarza.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Zgromadzenie odbędzie się w Sportsbarze Ł3 przy ul. Łazienkowskiej, godz. 16:00. W przypadku braku kworum, statutowy drugi termin to godzina 17:00.

Brak komentarzy.!
Zostaw komentarz

Nazwa

E-mail

www

Poprzedni wpis
«
Nastepny wpis
»