Deklaracja przystąpienia do SKLW

Autor Redakcja 0 (komentarze)

Jeżeli jesteś zainteresowany/a – przekopiuj do Worda, wypełnij, podpisz i złóż/wyślij: ABJ Sport, ul. Łazienkowska 6a.

 

DEKLARACJA

Zgłaszam uczestnictwo w Stowarzyszeniu Kibiców Legii Warszawa ?Sekcja Sympatyków? zobowiązując się do przestrzegania jego statutu oraz deklaruję regularnie opłacać składki członkowskie.

Uznanie pełnego uczestnictwa w Stowarzyszeniu nastąpi wraz z opłatą wpisowego.

 

?????????. ??????????..

Data Podpis kandydata

 

ARKUSZ EWIDENCYJNY

  1. Imię i nazwisko *???????????????????????????????..
  2. Data i miejsce urodzenia *????????????????????????????.
  3. Adres (ulica, numer) *????????…?????????????????????

(kod, miejscowość) *??????..????????????????????..

  1. Telefony *??????????????????????????????????.
  2. E-mail ????????????????????????????????????
  3. Wykształcenie / ukończone szkoły /, kursy zawodowe* ????????????????..

???????????????????????????????????????

??????????????????????????????????????..

  1. Miejsce pracy /stanowisko/ ???????????????????????????.

??????????????????????????????????????..

  1. Znajomość języków obcych /poziom/* ???????????????????????

??????????????????????????????????????..

  1. Inne przyswojone umiejętności/dziedziny, w których chcesz działać* ……………………????…

??????????????????????????????????????..

* – pola obowiązkowe

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe oraz wyrażam zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie wyłącznie na potrzeby Stowarzyszenia Kibiców Legii Warszawa ?Sekcja sympatyków? (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych).

 

????????. ???????? ?????????..

Miejscowość Data Podpis

 

STOWARZYSZENIE KIBICÓW LEGII WARSZAWA

?Sekcja Sympatyków?

Nr konta V oddział PKO SA Warszawa

50 1240 1066 1111 0010 0016 3724


..................................................................................................................................................................

Poinformuj innych, dziękujemy!

Brak komentarzy.!
Zostaw komentarz

Nazwa

E-mail

www


Poprzedni wpis
«
Nastepny wpis
»