cze
15

Komunikat SKLW

Informujemy, że na podstawie § 25 Statutu Stowarzyszenia Kibiców Legii Warszawa Sekcja Sympatyków, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 30.06.2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie obrad przez Prezesa Stowarzyszenia.Stwierdzenie prawomocności odbywanego Zgromadzenia.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Sekretarza.Wybór Komisji Skrutacyjnej.Przyjęcie porządku obrad.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.Podjęcie uchwały …

Autor: Redakcja w : Bez kategorii • 0 (komentarze)