cze
19

Komunikat SKLW

Informujemy, że na podstawie § 25 Statutu Stowarzyszenia Kibiców Legii Warszawa Sekcja Sympatyków, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 30.06.2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad przez Prezesa Stowarzyszenia.
2. Stwierdzenie prawomocności odbywanego Zgromadzenia.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Sekretarza.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania …

Autor: Redakcja w : Aktualności, Informacje SKLW0 (komentarze)